Friday, May 11, 2018

Ewe Roho Mtakatifu

By F. Kashumba
Ewe Roho Mtakatifu, Zawadi ya upendo wa Kimungu
Tunaomba tushukie utujaze mapaji ya Ki Mungu
Download pdf
Sikiliza
Sautiya  1
Sauti ya 2
Sauti 3
Sauti 4

Sauti zote pamoja na Sahiri 1
Sikiliza kwa headphones usikie maneno

Wednesday, May 9, 2018

Mungu amepaa kwa kelele za shangwe

By S. Mkude

Kiit
Mngu amepaa (amepaa) kwa kele za shangwe, Bwana amepaa kwa sauti ya baragumu
Mashairi

  1. Enyi watu wote pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele za shangwe, kwa kuwa Bwana aliye juu ni mwenye kuogofya, ndiye Mfalme mkuu juu ya Dunia yote.
  2. Mungu amepaa kwa kelel za shangwe, Bwana kwa sauti ya Baragumu, mwimbieni Mungu naam imbeni mweimbieni mfalme wenu naam imbeni
  3. Maana Mungu ndiye Mfalme wa dunia yote imbeni kwa akili Mungu wamiliki mataifa Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu
Muziki kwenye audiomack
Sauti zote na shairi moja
Sikiliza kwa headphones usikie maneno

Thursday, May 3, 2018

Uje Roho Muumbaji

By Dr. Mbilinyi (1990 DSM)

  • Uje Roho Muumbaji / utazame Roho zetu / jaza neema za mbinguni / ndani ya viumbe vyako.
  • Unaitwa mfariji / paji la Mwenyezi Mungu / Chanzo cha uzima, moto / pendo, mpako wa Rohoni.
  • Mtoa wa vipaji saba / na kidole chake Mungu / Mwahidiwa naye Baba / na msemesha ndimi zetu.
  • Tia nuru akilini / na upendo mioyoni / Tegemeza miili yetu / kwa imara yakudumu.
  • Ufukuze mashetani / na amani tupe hima / Hivyo uwe kiongozi / tuepuke ovu lote.
  • Umjulishe kwetu Baba / tukamjue pia Mwana / Tukakusadiki wewe / Roho na tokaye kwao.
  • Atukuzwe Mungu Baba / na Mwanawe Mufufuka / Pia Roho Mtakatifu / kwa milele na milele/

Amina.


Tumia headphones usikie sauti

Wednesday, April 25, 2018

Kwako Bwana zinatoka Sifa

J.D Mkomagu
Kwako Bwana zinatoka, sifa zangu Ee Bwana.
Katika kusanyiko kubwa
Aleluya aleluya

Wa katikati Dom ya 5 ya Pasaka

Pdf toka Sahilimusicnotes.com Isipokuwa masahihisho kidogo. Bar ya tatu "C" ya mwisho "inafutwa" kama hivi

Sauti ya kwanza
Sauti ya Pili
Sauti ya tatu
Sauti ya nne
Sauti zote pamoja na shairi moja
Sikiliza kwa headphones usikie vizuri maneno

Wednesday, April 18, 2018

Uzipokee / Uipokee Sadaka
By Melchior B. Syote
Sauti za kupishana.
Download Pdf kutoka swahilimusicnotes.com

Sauti ya kwanza
Sauti ya Pili
Sauti ya Tatu
Sauti ya Nne
Sauti zote

Tumia headphones uweze kufuatilia maneno